Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014.

Δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. 133460/1978/8.7.2013 (ΦΕΚ 1769 Β/22.7.2013): Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014, με την οποία καθορίζονται τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014, χωρίς καμία επιπλέον αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Τέλη & Συνδρομή

Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου 2012-2013

 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ