Χορηγοί-δωρεές

O χορηγός του ετήσιου χορού του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας για το έτος 2013 ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος με την εταιρεία Biosolutions.

BioSolutions